Systemutveckling

01

Systemutveckling

Team eller enskild konsult

Projektledning

02

Projektledning

Team eller enskild konsult

Test & Kvalité

03

Test & Kvalité

Team eller enskild konsult

Molntjänst

04

Molntjänst

Team eller enskild konsult
Om oss

Passion och kompetens för framtidens digitala lösningar.

V i är ett konsultbolag som stöttar företag och organisationer i den digitala transformationen. Med en unik kombination av kompetens inom systemutveckling, arkitektur, kommunikation och management utvecklar vi innovativa och hållbara lösningar som bidrar till ett högt affärsvärde för våra kunder. Våra tjänster utvecklas och levereras av våra affärsområden: Solutions och Insight.

Solutions

Skräddarsydda systemlösningar

Insight

Rådgivning Projektledning

Vårt syfte Vår vision Vår grundsyn

Innovation Highway skall erbjuda expertstöd inom system- och verksamhetsutveckling för privata och offentliga organisationer. Bolaget skall vara en samarbetspartner som bistår med strategisk och operativ rådgivning inom digitalisering samt systemutvecklingsspecifik expertis.
Utifrån en genuin kompetenspalett från seniora medarbetare med flerårig erfarenhet i konsultbranschen fyller vi ett starkt varför.   Grunden för vår lönsamhet är resurskonsultation som bygger en väl avvägd kostnads/intäktsmodell.
Bolaget skall vara ”first in mind” på den lokala marknaden för kunder och medarbetare

Vår vision är att Innovation Highway kommer att vara den ledande mötesplatsen mellan idéer, vision och framtid, baserat på den digitala tid vi lever i. Vår tanke är att teknologi skapar möjligheter, för människor och organisationer, att både uttrycka och nå sina drömmar.
Centralt för oss, är insikten om att det inte är teknik och analyser i sig, som skapar framtiden, utan människorna bakom

Företag har inga värderingar, människor däremot. Varje person på Innovation Highway berikar kulturen med sina olika erfarenheter och perspektiv som de för med sig in i organisationen.

Alla medarbetare kan leda olika projekt som de själva tror på, som är bra för dem, för företaget och i slutändan också för kunden. Det kan handla om att vi ska äta mer vegetariskt på Innovation Highways event eller utbilda kunder i jämställd rekrytering.

Business skills

IT-arkitektur
80%
Systemutveckling .NET
100%
Frontend web & appar
70%
IT-projektledning
90%
Tjänster

Bringing Ideas
To Life

Genom att kombinera strategisk förmåga med passion för teknik och kreativa lösningar skapar vi digitala möjligheter och långsiktigt värde.

Solutions

Systemutveckling & tekniknära tjänster
Solutions är vårt största affärsområde. Vi utvecklar skräddarsydda system utifrån den senaste tekniken med spetskompetens i alla delar, från idé, arkitektur och projektstyrning till programmering, implementering, test och säkerhet.

Insight

Management & organisation
Vi hjälper företags- och verksamhetsledningar att skapa effektiva och mer snabbfotade organisationer. Tillsammans genomför vi digitala transformationer från idé till resultat, med anpassade metoder och modeller